Pozvánka na výstavu: Lékařská fakulta UK v Plzni – cesta k moderní medicíně

Pozvánka na výstavu: Lékařská fakulta UK v Plzni – cesta k moderní medicíně

Srdečně zveme ke zhlédnutí výstavy Lékařské fakulty UK v Plzni na venkovních panelech ve Smetanových sadech (před Studijní a vědeckou knihovnou) ve dnech 1. – 27. února 2023. Na 16 plochách zde fakulta představí svou historii i současnost, zejména nový kampus otevřený na podzim 2022. Vernisáže výstavy se 1. února v 16 hodin zúčastní rektorka UK prof. Milena Králíčková, děkan fakulty prof. Jindřich Fínek a primátor města Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

Den otevřených dveří na LFP 25.1.2023

V 9:00 a 12:00 proběhne v Zelené posluchárně přednáška, která uchazeče seznámí se studiem na naší fakultě. Zástupci studijního oddělení pak krok za krokem provedou uchazeče přijímacím procesem.

Návštěvníci si budou moci projít kampus a seznámit se nejen se studijním zázemím. K vidění budou nejmodernější výuková pracoviště, Simulační centrum a mnoho dalšího. 

Na vybraných pracovištích jsme připravili interaktivní stanoviště, kde si můžete vyzkoušet studium medicíny na vlastní kůži. 

Na místě si v hotovosti můžete zakoupit modelové testové otázky k přijímacím zkouškám.

REGISTRUJTE SI SVÉ MÍSTO NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZDE

Najdete nás na adrese alej Svobody 76. Kvůli omezeným možnostem parkování v den akce doporučujeme využít MHD. 

více zna: https://lfp.cuni.cz/sekce/480-den-otevrenych-dveri.html 

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy slavnostně zahájila provoz v novém kampusu u příležitosti 77. výročí založení fakulty

Akademici, hosté z řad politiků a veřejné správy, zástupci dodavatelů stavby a další hosté se v úterý 8. listopadu sešli na slavnostním shromáždění v nové budově Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, aby u příležitosti 77. výročí založení fakulty symbolicky zahájili provoz dokončeného Univerzitního medicínského centra. Jeho výstavba začala v roce 2012, první etapa byla dokončena v roce 2014. Nyní se již veškerá teoretická výuka mediků přestěhovala do moderního areálu v těsném sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

Více v přiloženém odkazu ZDE.