Doc. MUDr. Jitka Švíglerová PhD.

 

Doc. MUDr. Jitka Švíglerová, C

Promovala na Lékařské fakultě v Plzni v roce 1992. Od promoce do současnosti pracuje na Ústavu fyziologie téže fakulty, kde v roce 2006 získala titul Ph.D. v oboru Normální a patologická fyziologie a v roce 2012 byla jmenována docentem ve stejném oboru. Od roku 2017 působí také na Ústavu sportovní medicíny (dříve tělovýchovného lékařství).

V uplynulých 20 letech absolvovala řadu dlouhodobých i krátkodobých psychoterapeutických výcviků, nyní se zaměřila na studium koučinku. Pracuje jako individuální a skupinový psychoterapeut a je lektorkou psychoterapeuticky zaměřeného Skálova institutu v Praze.

Dříve se věnovala moderní gymnastice a motoristickému sportu (karting a rallye), nyní patří mezi její koníčky vytrvalostní běh, lyžování a hra na klavír.