Bc. Anna Holíková

Bc. Anna Holíková

Anička je mimořádně zkušená zdravotní sestřička. Vystudovala střední zdravotní školu. Mnoho let pracovala na Anesteziologické a resuscitační klinice FN Plzeň a dále pak na Metabolické jednotce intenzivní péče na I. interní klinice FN Plzeň, kde též v letech 2000-2016 působila jako vedoucí staniční sestra. Kromě klinické práce s pacienty se věnovala výuce sester a spolupráci na řadě výzkumných projektů. Od roku 2017 pracuje v zátěžové laboratoři pro sportovce, ti velmi oceňují její empatickou povahu a trvale pozitivní ladění. Vyznává aktivní styl života, jejími koníčky jsou turistika a jízda na kole.