O nás

Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví

  

Výuka tělovýchovného lékařství byla zařazena do učebního programu lékařské fakulty v Plzni hned při jejím založení. Nejdříve byla tato tematika zařazena do výuky předmětů, jako byly vnitřní lékařství či chirurgie, o několik let později v roce 1954 vzniknul samostatný Ústav tělovýchovného lékařství se svojí vlastní výukou. Zde se studenti seznamují s koncepcí oboru tělovýchovné lékařství a sportovní medicína, navíc v posledních letech ve výuce čím dál více klademe důraz na preventivní význam pohybové aktivity a její léčebný potenciál napříč všemi klinickými obory. Aby byla tato skutečnost lépe reflektována již v samotném názvu ústavu, tak tento byl v roce 2019 změněn na Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví.

Po celou dobu existence ústavu se na pracovišti intenzivně věnujeme výzkumným projektům a publikační činnosti. Za zvláštní zmínku stojí výzkumná činnost zaměřená na odpověď organizmu na extrémní chlad, přičemž monografie profesora Václava Zemana „Adaptace na chlad u člověka“ je považována v českém písemnictví za zcela ojedinělou. Aktuálně je výzkumná činnost ústavu v rámci Univerzity Karlovy zařazena do nového výzkumného programu Cooperatio. V rámci tohoto programu se bude ústav ve spolupráci s Biomedicinským centrem a dalšími ústavy a klinikami LFUK a FN Plzeň věnovat výzkumu možností, jak různá onemocnění pozitivně ovlivnit pohybovou aktivitou a jak těmto onemocněním za pomoci pohybové aktivity co nejlépe předcházet.

Naše pracoviště provozuje také činnost klinickou, v rámci které je v našich ambulancích každoročně provedeno mnoho set komplexních zdravotních prohlídek sportovců. Ve skvěle vybavené zátěžové laboratoři navíc provádíme sportovcům zátěžovou diagnostiku, přičemž data při ní získaná jsou pro sportovce klíčová nejen z pohledu určení jejich aktuální výkonnosti, ale především z pohledu dalšího správného plánování jejich tréninkového procesu. V tomto směru za zvláštní zmínku stojí spolupráce s řadou nejlepších českých profesionálních cyklistů – včetně závodníků Tour de France. Za významnou je též třeba považovat spolupráci nejen s Akademií individuálních sportů Plzeňského kraje, která sdružuje největší mládežnické sportovní talenty ze západočeské oblasti, ale dále také s dalšími významnými sportovními akademiemi a kluby (např. Roman Kreuziger Cycling Academy, fotbalový klub FC Viktoria Plzeň). Ústav se též u všech těchto sportovců současně věnuje problematice jejich správné výživy a poskytuje jim kvalifikované poradenství včetně realizace přednášek o sportovní výživě přímo v klubech.

V posledních letech postupně docházelo k  obnově přístrojového vybavení pracoviště, přičemž toto vybavení bylo doplněno do špičkové úrovně v souvislosti s přestěhováním do krásných prostor nového kampusu. Co nám též dělá radost je skutečnost, že cítíme zvyšující se zájem studentů a čerstvých absolventů lékařské fakulty o obor tělovýchovné lékařství a o práci na našem pracovišti. Díky tomu bylo možné rozšířit tým o další mladé a perspektivní odborníky. Všechny tyto skutečnosti nás opravňují k optimistickému pohledu do budoucnosti, těšíme se na další rozvoj ústavu a další výzvy, které nás při tom čekají.

 

doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.

Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví